إعلان بوغوتا: بشأن العدالة الضریبیة لحقوق المرأة

2017-06-12- 12-06-2017 - 18H21- IMAGEM

Year

12/06/2017

Resouce type

PDF

Tags

Global tax rules

SHARE

SHARE

Other articles

Días de Acción Global sobre Justicia Tributaria por los Derechos de las Mujeres

2024

Global Days of Action on Tax Justice for Women's Rights

2024

Journées Mondiales d'Action sur la Justice fiscale pour les droits des femmes

2024

plugins premium WordPress